Becker College

Individual Game-by-Game Summaries


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
65  Agostino   6/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
76  Apple   3/-  ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   XXX  
23  Bailey   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
16  Baker   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
59  Barnes   4/-  XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX  
2   Bateman   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
31  Bedard   6/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
30  Bell   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
91  Biggers   2/-  XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
19  Black   4/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...  
81  Boateng   3/1  ...   ...   XXX   XXX   START  ...   ...  
94  Bowery   6/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX  
25  Britton   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
20  Callahan   6/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  ...   XXX  
48  Carroll   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
35  Chery   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
61  Coe-Smith   6/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
38  Coffey   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
40  Covington   4/-  ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX  
75  Desrochers   1/-  ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
78  Donnelly   4/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
32  Dutchick   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
8   Etienne   6/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
29  Fedlert   3/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...  
37  Feiner   3/-  XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...  
57  Ferazzoli   4/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  ...   ...  
54  Ferro   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
46  Gallerie   1/-  ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
86  Glynn   2/-  ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX  
4   Goss   3/-  ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX  
10  Grillo   6/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
45  Guerrere   7/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
74  Hamm   5/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
53  Hamrick   3/-  XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
41  Hinds   1/-  ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
27  Ignagni   3/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
80  Jerr   1/-  ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
77  Jimenez-Ortiz   1/-  ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
21  Johnson   3/-  ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   ...  
7   Leahey   4/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
55  Lopes   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
17  Mah   6/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
22  Malcom   6/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
42  Manso   3/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
39  Marrone   5/1  XXX   XXX   XXX   ...   START  ...   XXX  
51  Martinez   3/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
79  McCarthy   5/1  ...   XXX   XXX   ...   START  XXX   XXX  

##  Player  gp/gs  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
88  Mercado   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
93  Miles   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
96  Moore   4/-  XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   ...  
6   Moores   6/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  ...   XXX  
24  Morton   2/-  XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
95  Ocasio   6/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
34  Pascarella   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
9   Pearson   6/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX  
52  Jo. Peralta   5/-  XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
33  Ju. Peralta   7/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
1   Portee   5/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX  
85  Porter   6/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
26  Quist   6/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   ...  
87  Ramos   2/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
43  Reid   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
3   Rivera   7/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
13  Rivosa   3/-  XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX  
36  Rogowski   6/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  ...   XXX  
49  Ruiz   2/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...  
11  Searcy   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
5   S. Smith   6/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX  
12  T. Smith   2/-  ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...  
44  Spacer   4/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...  
72  Tebo   6/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
50  Thomas   6/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
28  Thornton   1/-  ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
92  Widmer   6/1  ...   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX  
99  Williams   3/-  XXX   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...  

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Bateman  41-16  57  4-2   9-0   4-1   5-4   6-1   6-4   7-4  
Dutchick  34-9  43  6-0   6-0   3-1   7-1   5-3   4-3   3-1  
Bowery  15-9  24  1-1   5-0   -   DNP   1-0   3-5   5-3  
Guerrere  10-12  22  1-0   -   2-0   0-1   3-4   1-6   3-1  
Bedard  16-6  22  1-0   0-1   DNP   2-0   3-0   4-3   6-2  
Ferro  11-7  18  1-0   2-1   2-2   3-2   1-0   1-1   1-1  
Lopes  11-7  18  4-2   2-0   2-0   -   2-0   1-4   0-1  
Quist  10-6  16  0-1   -   2-0   2-1   4-1   2-3   DNP  
Pascarella  8-5  13  1-1   2-1   1-2   1-1   1-0   DNP   2-0  
Rogowski  8-5  13  2-0   0-3   2-1   2-0   -   DNP   2-1  
Covington  6-7  13  DNP   -   DNP   DNP   1-1   2-4   3-2  
Callahan  10-3  13  2-1   2-1   2-0   1-0   -   DNP   3-1  
Agostino  8-4  12  DNP   -   1-1   -   2-2   -   5-1  
Spacer  5-4  0-2   3-2   1-0   DNP   1-0   DNP   DNP  
Ocasio  7-2  DNP   0-1   1-1   1-0   4-0   -   1-0  
Barnes  7-1  1-0   DNP   0-1   DNP   DNP   5-0   1-0  
Searcy  5-3  2-0   -   1-0   1-1   1-0   0-1   0-1  
Marrone  3-4  2-0   0-1   1-0   DNP   -   DNP   0-3  
Martinez  4-3  DNP   DNP   -   1-2   3-1   DNP   DNP  
Carroll  5-2  1-0   1-0   1-1   1-1   -   1-0   DNP  
Britton  2-4  1-0   1-0   -   0-2   -   0-2   DNP  
Hamrick  4-2  1-0   DNP   1-0   2-2   DNP   DNP   DNP  
TEAM  5-0  1-0   -   2-0   1-0   -   -   1-0  
Thomas  2-3  DNP   -   1-2   1-0   -   0-1   -  
Reid  3-2  1-0   0-1   -   1-1   -   DNP   1-0  
Jo. Peralta  0-4  0-1   DNP   0-1   0-2   -   DNP   -  
Ju. Peralta  4-0  1-0   1-0   2-0   -   -   -   -  
Moore  1-3  0-2   1-0   DNP   0-1   DNP   -   DNP  
Etienne  3-1  DNP   -   1-0   1-0   0-1   1-0   -  
Boateng  2-1  DNP   DNP   1-0   0-1   1-0   DNP   DNP  
Grillo  3-0  DNP   -   -   1-0   1-0   -   1-0  
Manso  1-2  DNP   DNP   -   1-1   0-1   DNP   DNP  
Chery  2-1  1-0   -   1-0   -   -   -   0-1  
Miles  1-1  DNP   DNP   DNP   1-1   DNP   DNP   DNP  
Ignagni  0-2  DNP   DNP   -   0-1   0-1   DNP   DNP  
Williams  1-1  0-1   DNP   -   DNP   1-0   DNP   DNP  
Ruiz  2-0  DNP   DNP   DNP   2-0   -   DNP   DNP  
Johnson  1-1  DNP   DNP   -   1-0   DNP   0-1   DNP  
Rivera  2-0  -   -   1-0   -   1-0   -   -  
Widmer  2-0  DNP   -   1-0   -   -   -   1-0  
Feiner  2-0  1-0   -   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP  
Malcom  1-0  DNP   -   -   -   -   1-0   -  
Goss  1-0  DNP   -   -   DNP   DNP   DNP   1-0  
Biggers  0-1  0-1   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP  
Morton  1-0  -   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Gallerie  1-0  DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Mah  1-0  -   1-0   DNP   -   -   -   -  

TOTAL TACKLES  ua-a  total  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Apple  0-1  DNP   DNP   -   -   DNP   DNP   0-1  
Portee  0-1  0-1   -   -   -   DNP   DNP   -  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Chery  85-307/0  5-16/0  16-70/0  8-56/0  11-52/0  20-14/0  18-65/0  7-34/0 
Rivera  50-149/1  8-23/0  5-21/0  13-49/0  7-10/0  2-5/0  5-12/1  10-29/0 
Portee  17-100/1  7-73/1  2-5/0  3-5/0  4-7/0  DNP  DNP  1-10/0 
Malcom  18-90/0  DNP  4-23/0  0-0/0  6-34/0  0-0/0  8-33/0  0-0/0 
Pearson  10-35/1  3-4/0  0-0/0  2-4/0  DNP  1--2/0  0-0/0  4-29/1 
Bailey  15-32/0  2-0/0  5-8/0  0-0/0  1--5/0  2-4/0  3-9/0  2-16/0 
Morton  4-32/0  3-29/0  DNP  1-3/0  DNP  DNP  DNP  DNP 
Mercado  2-11/0  1--10/0  0-0/0  1-21/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
S. Smith  10-8/0  2--1/0  2-8/0  3-2/0  2-9/0  DNP  0-0/0  1--10/0 
Britton  8-7/2  3--3/0  2-5/2  2-5/0  0-0/0  0-0/0  1-0/0  DNP 
Rivosa  3-4/0  2-4/0  DNP  DNP  DNP  1-0/0  DNP  0-0/0 
Ju. Peralta  1-1/0  0-0/0  1-1/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Ramos  1-0/0  1-0/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Goss  2--8/0  DNP  1--6/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  1--2/0 
Baker  57--40/0  6--10/0  11-28/0  8--7/0  7-6/0  5--20/0  9--9/0  11--28/0 
TEAM  3--44/0  1--19/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1--15/0  1--10/0  0-0/0 

RECEIVING  no-yds/td  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Grillo  18-234/0  DNP  7-72/0  1-9/0  2-21/0  3-49/0  2-32/0  3-51/0 
Mercado  9-107/2  0-0/0  5-60/2  1-7/0  2-24/0  1-16/0  0-0/0  0-0/0 
Moores  4-70/1  0-0/0  2-36/1  0-0/0  1-17/0  0-0/0  DNP  1-17/0 
Rivera  7-70/0  1-0/0  3-37/0  1-21/0  0-0/0  0-0/0  1-7/0  1-5/0 
Leahey  6-60/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  5-58/0  0-0/0  1-2/0 
Goss  4-48/0  DNP  4-48/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0 
Chery  7-44/0  0-0/0  1-2/0  0-0/0  3-17/0  3-25/0  0-0/0  0-0/0 
Black  2-28/0  1-11/0  1-17/0  0-0/0  DNP  0-0/0  DNP  DNP 
Malcom  2-20/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-20/0  1-0/0  0-0/0 
S. Smith  3-12/0  3-12/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0 
Glynn  1-6/0  DNP  DNP  DNP  DNP  1-6/0  DNP  0-0/0 

 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Moores   1-7  1-7  DNP 
Chery   2-6  1-2  1-4 
Ju. Peralta   2-2  1-3  1--1 

KICK RETURNS  no-yds  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Ju. Peralta   18-250  4-63  4-82  3-44  2-29  3-18  2-14 
Chery   8-172  2-28  1-13  5-131 
Searcy   9-168  4-89  2-48  3-31 
Moores   7-107  3-35  2-34  DNP  2-38 
Fedlert   4-67  1-17  DNP  DNP  3-50  DNP  DNP 
Bedard   2-66  DNP  1-27  1-39 
Rivera   2-29  1-22  1-7 
Portee   2-17  1-0  1-17  DNP  DNP 
Tebo   2-9  DNP  2-9 
Pearson   1-7  DNP  1-7 
Goss   1-6  DNP  1-6  DNP  DNP  DNP 
Reid   1-5  1-5  DNP 
Bowery   1-5  DNP  1-5 

INT. RETURNS  no-yds  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Callahan   1-16  1-16  DNP 
Bateman   1-9  1-9 

FUMBLE RETURNS  no-yds  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  

 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Ocasio  1-0  1.0  DNP  -   -   1.0-1   -   -   -  
Bowery  1-0  1.0  1.0-13   -   -   DNP  -   -   -  

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Barnes  3-1  3.5  1.0-4   DNP  0.5-6   DNP  DNP  2.0-5   -  
Bowery  3-1  3.5  1.5-14   -   -   DNP  1.0-1   1.0-4   -  
TEAM  3-0  3.0  -   -   2.0-6   1.0-4   -   -   -  
Dutchick  2-0  2.0  -   -   1.0-1   -   -   -   1.0-4  
Ocasio  2-0  2.0  DNP  -   -   1.0-1   1.0-1   -   -  
Lopes  2-0  2.0  -   -   1.0-1   -   -   1.0-1   -  
Pascarella  2-0  2.0  1.0-2   -   -   -   -   DNP  1.0-6  
Hamrick  1-0  1.0  1.0-1   DNP  -   -   DNP  DNP  DNP 
Bateman  1-0  1.0  -   -   -   -   -   1.0-2   -  
Rogowski  1-0  1.0  -   -   -   -   -   DNP  1.0-3  
Spacer  1-0  1.0  -   -   1.0-1   DNP  -   DNP  DNP 
Widmer  1-0  1.0  DNP  -   1.0-2   -   -   -   -  
Ruiz  1-0  1.0  DNP  DNP  DNP  1.0-4   -   DNP  DNP 
Bedard  1-0  1.0  -   -   DNP  -   -   1.0-2   -  
Carroll  1-0  1.0  1.0-13   -   -   -   -   -   DNP 
Ferro  0-1  0.5  -   -   0.5-6   -   -   -   -  
Biggers  0-1  0.5  0.5-0   DNP  -   DNP  DNP  DNP  DNP 

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Baker  9-3  1-0  2-0  1-0  1-0  4-3 
Portee  1-1  DNP  DNP  1-1 
Chery  1-1  1-1 
S. Smith  1-0  DNP  1-0 
Grillo  1-1  DNP  1-1 
Mercado  1-0  1-0 
Ju. Peralta  1-1  1-1 
Rivera  1-0  1-0 
Malcom  1-1  DNP  1-1 

FUMBLES FORCED  number  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
TEAM  DNP 
Dutchick 
Spacer  DNP  DNP  DNP 
Ruiz  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Bateman 
Marrone  DNP  DNP 

FUMBLES RECOVERED  number  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Lopes 
Ruiz  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Marrone  DNP  DNP 
Boateng  DNP  DNP  DNP  DNP 
Callahan  DNP 
Spacer  DNP  DNP  DNP 
TEAM  DNP 
Etienne  DNP 
Rogowski  DNP 

 

Passing Game-by-Game

 

#16 Baker  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Utica College  2-12-2  16.7  3-15  -14.57 
Maine Maritime  23-32-0  71.9  272  23  4-19  174.21 
WPI  3-15-3  20.0  37  21  4-14  0.72 
Hartwick  8-15-1  53.3  79  17  2-12  84.24 
Norwich University  13-30-3  43.3  168  24  3-34  70.37 
Mount Ida  4-16-0  25.0  39  22  4-37  45.47 
Maritime College  6-15-2  40.0  75  22  2-10  55.33 
TOTALS  59-135-11  43.7  673  24  22-141  76.62 

#13 Rivosa  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Utica College  3-4-0  75.0  20  11  0-0  117.00 
Norwich University  1-4-1  25.0  0-0  -12.40 
TOTALS  4-8-1  50.0  26  11  0-0  52.30 

#3 Rivera  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Utica College  0-1-1  0.0  0-0  -200.00 
TOTALS  0-1-1  0.0  0-0  -200.00 

#10 Grillo  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Maritime College  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
TOTALS  0-1-0  0.0  0-0  0.00 

#12 T. Smith  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Norwich University  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
TOTALS  0-1-0  0.0  0-0  0.00 

 

All-Purpose Yards Game-by-Game

 

ALL-PURPOSE YARDS  total  utica   mem   wpi   hc   nor   fbmtida   mtime  
Chery  529  16  72  86  69  39  82  165 
Ju. Peralta  253  63  83  44  29  21  13 
Rivera  248  45  58  70  10  19  41 
Grillo  234  DNP  72  21  49  32  51 
Moores  184  42  36  34  17  DNP  55 
Searcy  168  89  48  31 
Mercado  118  -10  60  28  24  16 
Portee  117  73  22  DNP  DNP  10 
Malcom  110  DNP  23  34  20  33 
Fedlert  67  17  DNP  DNP  50  DNP  DNP 
Bedard  66  DNP  27  39 
Leahey  60  DNP  DNP  DNP  58 
Goss  46  DNP  42  DNP  DNP  DNP  -2 
Pearson  42  DNP  -2  36 
Bailey  32  -5  16 
Morton  32  29  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Black  28  11  17  DNP  DNP  DNP 
S. Smith  20  11  DNP  -10 
Callahan  16  16  DNP 
Tebo  DNP 
Bateman 
Britton  -3  DNP 
Glynn  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Reid  DNP 
Bowery  DNP 
Rivosa  DNP  DNP  DNP  DNP 
Baker  -40  -10  28  -7  -20  -9  -28 
TEAM  -44  -19  -15  -10